DANH MỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » SINH HOẠT CHUYÊN MÔN » Tổ Sinh-Hóa-Thể-T.A

SƠ KẾT HỌC KÌ 1

Thứ tư - 31/01/2018 20:52 | Số lượt xem: 132
sơ kết học kì 1
TRƯỜNG THCSQUANGTRUNG
TỔ: SINH-HÓA-THỂ-ANH
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Thạch Hạ , ngày 8  tháng 01 năm 2018
                  
 
BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I TỔ CHUYÊN MÔN
Năm học 2017 -2018
 
 
A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Tình hình chung:
1.1. Về đội ngũ giáo viên:
- Tổng số cán bộ giáo viên của tổ là 12 đ/c, trong đó có 12 đồng chí trực tiếp giảng dạy.
+ Sinh hóa: 4 giáo viên
+ Thể dục: 2 giáo viên
+ Mĩ thuật: 1 giáo viên
+ Âm nhạc: 1 giáo viên
+TiÕng anh: 4 gi¸o viªn
1.2. Về chất lượng đội ngũ:
- Các đồng chí CBGV của tổ đều có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, nhiệt tình, có ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao.
1.3. Về trình độ đào tạo:
- Trình độ Đại học: 12 đ/c
2. Thuận lợi - khó khăn:
2.1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban giám hiệu nhà trường.
- Các thành viên của tổ đều nhiệt tình, đoàn kết yêu thương. Mỗi một đồng chí đều có ý thức xây dựng tổ.
- Đa số các giáo viên đã đạt chuẩn và trên chuẩn.
- Trường học một ca nên tổ thuận lợi hơn trong việc theo dõi chuyên môn.
- Phần lớn các giáo viên của tổ đang rất trẻ và có nhiều đồng chí là giáo viên giỏi cấp trường - Thành phố nhiều năm.
- Đã có phòng học bộ môn phục vụ cho giảng dạy các bộ môn thực hành thí nghiệm.
- Đã có sân chơi bãi tập và các trang thiết bị phòng học bộ môn được trang bị đầu tư.
2.2. Khó khăn:
- Sức khỏe của một vài đồng chí trong tổ yếu nên có phần ảnh hưởng đến chất lượng mỗi giờ dạy.
- Thiết bị, đồ dùng dạy học chưa đủ, thiếu một số tiêu bản, băng hình, hóa chất ... phục vụ cho giảng dạy.
- Trường chưa đầu tư về sân bãi để phục vụ cho học sinh học môn Thể dục.
- Địa bàn rộng (học sinh hai xã Thạch Môn và Thạch Hạ), trình độ dân trí chưa được cao nên việc phổ cập giáo dục còn khó khăn.
- Học sinh đa số là con em dân giáo nên việc rèn luyện tự học ở nhà và ở lớp có phần hạn.
 
- Một số thành viên trong tổ chưa thực hiện triệt để các giải pháp hữu ích làm thay đổi căn bản phương pháp dạy học. 
- Chất lượng đầu vào thấp; Sự chủ động, tích cực của HS trong các bài học chưa cao; kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề trong học tập còn thấp; kĩ năng thực hành còn hạn chế; khả năng tự học chưa cao,...
B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
I/ Chính trị tư tưởng:
- Tham gia đầy đủ và nghiêm túc các buổi sinh hoạt chính tri, học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng nắm bắc kịp thời chính sách của chính phủ, của nghành, của địa phương. Tích cực tham gia sinh hoạt, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường.
- Nội bộ tổ đoàn kết, có tình thần tương thân tương ái, phấn đấu vì sự nghiệp chung.
II/ Công tác chuyên môn:
1/ Việc thực hiện chương trình môn học
- Tổ đã xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn của năm, học kì, tháng, tuần và cụ thể hoá để thực hiện.
- Các thành viên đều thực hiện tốt chương trình môn học, lên lịch báo giảng kịp thời theo quy định.
- Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp.
- Phân công ra đề kiểm tra, tham gia coi kiểm tra học kì nghiêm túc, đúng quy chế.
- Kiểm tra, chấm, chữa, trả bài đúng thời gian, cho điểm khách quan, công bằng đối với từng đối tượng học sinh.
- Lên lịch dự giờ theo tháng, tuần đối với các giáo viên. 
- Phân công dạy thay kịp thời cho những giáo viên nghỉ phép hay đi công tác.
- Yêu cầu thành viên tổ đăng ký tiết dạy bù đối với một số môn còn chậm.
2/ Các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dạy và học 
- Thực hiện nghiêm túc họp Tổ Chuyên môn 2 lần/tháng.
- Tổng số tiết dự giờ: 11tiết (giỏi: 2 tiết, khá: 9tiết ).
- Kiểm tra hồ sơ tổ viên: giỏi: 09, khá: 02 (kiểm tra hồ sơ mỗi tổ viên 1 lần/1 học kì)
- Sinh hoạt chuyên đề: Triển khai được 4 chuyên đề.
- Thi STKHKT Thanh thiếu nhi cấp tinhr tổ có một sản phẩm đạt giải ba:Đ/c Đại.
- Tổ chức câu lạc bộ tiếng anh vào dịp 20-11
- Công tác dạy thêm: Thực hiện theo kế hoạch Nhà trường.
- Những thiếu sót cần chấn chỉnh:
+ Họp tổ còn thụ động, ít tham gia phát biểu ý kiến.
+ Nội dung họp chưa sâu.
+ Tự đi dự giờ học hỏi còn ít.
+ Kết quả thi HSG còn thấp 
III/ Đánh giá hoạt động chuyên môn của tổ 
1/ Kết quả: 
- Hoàn thành các công việc được giao.
- Có tinh thần học hỏi nâng cao chuyên môn.
- Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau.
- Có mối quan hệ thân thiện, đúng mực với đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh học sinh.
- Tham gia nhiệt tình các phong trào Đoàn, Nhà trường đề ra.
- Hoàn thành điểm và các báo cáo đúng thời gian quy định.
2/ Những điểm cần khắc phục: 
- Mạnh dạn hơn khi hội họp.
- Cần năng động sáng tạo hơn trong quản lý tổ chuyên môn.
- Sinh hoạt tổ chuyên môn cần có chủ đề trọng tâm (đặt biệt là tìm phương pháp để nâng cao chất lượng chuyên môn)
- Tăng cường thao giảng, dự giờ thăm lớp.
- Cần quan tâm chú ý nhiều hơn đến học sinh yếu kém.
3/.Xếp loại thi đua cả năm
3.1.Xếp loại cá nhân trong tổ:
TT Họ và tên Xếp Thứ Xếp loại
1 NguyÔn Đại 1 XS
2 Nguyễn Quốc Thắng 2 XS
3 Trần Thị Phương Thảo 3 XS
4 Đặng Thi ThanhHải 4 TT
5 Nguyễn Quốc Thắng 5 TT
6 Nguyễn Thị Kim Oanh 6 TT
7 Lê Văn Tiến 7 TT
8 Nguyễn Thị Ngọc 8 TT
9 Trần Thị Lệ Hằng 9 TT
9 Nguyễn Thị Lam 10 TT
  10 Nguyễn Huy Hoàng 11 TT
  11 Nguyễn Anh Vinh 12 HTNV
      3.2. Xếp loại tổ chuyên môn
TT Tổ chuyên môn Xếp loại Ghi chú
1 Toán Lý XS
3 Văn Sử XS
4 Sinh Hóa Anh XS
5 Hành chính TT
 
IV.Phướng hướng nhiệm vụ HKII
1.Tham gia đầy đủ, tích cực mọi hoạt động do nhà trường và công đoàn, đoàn trường tổ chức.
- Thực hiện hội họp đầy đủ, hiệu quả. Sinh hoạt tổ chuyên môn đi sâu vào nâng cao chất lượng dạy và học.
- Viết bài cho trang web của nhà trường. Đầu tư thêm các tư liệu cho trang web thêm phong phú. Giới thiệu rộng rãi cho học sinh tham gia viết bài lên diễn đàn dành cho các em.
- Hoàn thành tốt các công việc khác được phân công.
2. Các giải pháp.
- Mỗi giáo viên phải có ý thức tự giác, tự quản trong việc thực hiện nội quy, quy chế nhà trường. Không chậm giờ, chậm tiết. Soạn giảng nghiêm túc
.- Đầu tư thời gian vào soạn bài, tham khảo thêm tài liệu để nâng cao kiến thức trong mỗi bài dạy. Lên lớp có đầy đủ dụng cụ, thiết bị dạy học. Tănng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.
- Tăng cường kiểm tra thường xuyên. Đổi mới phương pháp đánh giá theo nhóm, kết hợp giữa đánh giá của giáo viên và đánh giá của học sinh, đánh giá cả quá trình và đánh giá sự tiến bộ của các em.
- Tăng cường giáo dục ý thức tự học, tự rèn cho các em. Quan tâm 3 đối tượng học sinh, đặc biệt các em còn yếu. Nâng cao chất lượng lớp học bám sát và bồi dưỡng 
IV/ Kiến nghị với lãnh đạo trường:
- Tăng cường ứng dụng CNTT vào quản lý tổ chuyên môn một cách đồng bộ trong toàn trường.
- Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát giảng dạy của giáo viên.
- Kế hoạch của nhà trường cần có chiều sâu và chi tiết hơn nữa để các tổ chuyên môn chủ động tổ chức thực hiện.
- Cần có kế hoạch mua sắm thêm đài ,tranh ảnh .
    Trên đây là báo cáo sơ kết học kì 1 năm học 2017-2018 của tổ Sinh- Hóa- Thể-Anh. Kính chuyển lên BGH xem và duyệt cho tổ. 
 
Nơi nhận:
- BGH;
- Tổ phó;
- Dán bản thông báo của tổ;
- Lưu hồ sơ tổ.
 
 
NGƯỜI BÁO CÁO
Tổ trưởng
 
 
 
 
       NGUYỄN QUỐC THẮNG
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Quốc Thắng

Nguồn tin: Sưu tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 370

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10754

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 205689