DANH MỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » SINH HOẠT CHUYÊN MÔN » Tổ Toán-Lý-Tin-CN

Đề kiểm tra Đại số 9 chương 3

Đề kiểm tra Đại số 9 chương 3 Tiết 46: Kiểm tra 45 phút ( chương III ) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Kiểm tra khẳ năng tiếp thu kiến thức chương III 2. Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng vận dụng kiến thức vào giải toán, kỹ năng trình bày bài giải 3. Thái độ: Nghiêm túc, trung thực trong quá trình kiểm tra. II. Chuẩn bị: 1. GV: Đề kiểm tra 2. HS: Ôn tập kiến thức chương III III. Tiến trình kiểm tra: Quán triệt tiết kiểm tra và phát đề cho học sinh. Ma trận đề kiểm tra. A. Phần 1: Trắc nghiệm khắc quan Gồm 10 câu, mỗi câu 0.3 điểm; tổng 3 điểm chiếm 30% Bài Số tiết Số câu Mức độ Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tỉ lệ Bài 1 Phương trình bậc nhất hai ẩn 1 4 Khái niệm về phương trình bậc nhất hai ẩn 1 1 20% Tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn 1 1 20% Tổng 2 2 40% Bài 2 Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn 1 4 Khái niệm về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn 1 10% Minh họa hình học tập nghiệm của hpt bậc nhất hai ẩn 1 1 20% Hệ phương trình tương đương 1 10% Tổng 2 1 1 40% Bài 3 Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế 2 1 Giải hệ phương trình 1 10% Tổng 1 10% Bài 4 Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số 2 1 Giải hệ phương trình 1 10% Tổng 1 10% Tổng 6 10 4 3 2 1 100% Tỉ lệ 40% 30% 20% 10% 100% Họ và tên:………………………………………… KIỂM TRA CHƯƠNG III I- TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm) Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D cho mỗi khẳng định đúng. Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn ? A. 5x2 + 2y = -1 B. 3x = -1 C. 3x – 5y – z = 0 D. + y = 5 Câu 2: Cặp số(1; 2) là nghiệm của phương trình nào sau đây: A. 2x -y = -3 B. 2x + y = 4 C. x - 2y = 5 D. x - 2y = 1 Câu 3: Phương trình: x – 4y = 3 có. A. Vô nghiệm B. Vô số nghiệm C. 1 nghiệm D. 2 nghiệm Câu 4: Phương trình: 2x - y = -3 được biểu diễn dưới dạng đường thẳng nào sau đây? A. y = -3 + 2x B. y = - 2x + 3 C. y = 2x + 3 D. y = 2x -3 Câu 5: Phương trình 2x – 3y = 0 có nghiệm tổng quát là: A. B. C. D. Câu 6: Cặp số nào sau là nghiệm của hệ phương trình ? A. ( 1 ; 2 ) B. ( -2 ; 1 ) C. ( 2 ; 1 ) D.(3; 2) Câu 7: Hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất khi : A. B. C. D. Câu 8: Hệ phương trình vô nghiệm khi : A. m = - 3 B. m = 3 C. m = 6 D. m = - 6 Câu 9: Tìm m trong các giá trị sau để hai hệ và tương đương với nhau. A. m = - 2 B. m = 2 C. m = -4 D. m = 4 Câu 10: Tìm giá trị của m và n để P(x) = (m + 1)x + n đồng thời chia hết cho (x - 1) và (x + 2) A. B. C. D. II. TỰ LUẬN:( 7điểm) Câu 11: Giải các hệ phương trình sau: a) b) Câu 12: Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 200 km đi ngược chiều và gặp nhau sau 2,5 giờ. Tính vận tốc của ôtô và xe máy, biết rằng vận tốc xe máy nhỏ hơn vận tốc ôtô là 20 km/h. Câu 13: Tìm các giá trị của m để nghiệm của hệ phương trình sau là các số dương Họ và tên:………………………………………… KIỂM TRA CHƯƠNG III I- TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm) Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D cho mỗi khẳng định đúng. Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn ? A. 5x2 + 2y = -1 B. + y = 5 C. x + y – z = 0 D. 2x = -1 Câu 2: Cặp số(2; 1) là nghiệm của phương trình nào sau đây: A. 2x -y = -3 B. 2x + y = 4 C. x - 2y = 5 D. 2x - y = 3 Câu 3: Phương trình: x – 4y = 3 có. A. 1 nghiệm B. 2 nghiệm C. Vô nghiệm D. Vô số nghiệm Câu 4: Phương trình: 3x - y = -2 được biểu diễn dưới dạng đường thẳng nào sau đây? A. y = -3 + 2x B. y = - 3x + 2 C. y = 3x + 2 D. y = 2x -3 Câu 5: Phương trình 3x – 2y = 0 có nghiệm tổng quát là: A. B. C. D. Câu 6: Cặp số nào sau là nghiệm của hệ phương trình ? A. ( -1 ; 2 ) B. ( 2 ; 1 ) C. ( 1 ; 2 ) D.(-2; 1) Câu 7: Hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất khi : A. B. C. D. Câu 8: Hệ phương trình vô nghiệm khi : A. m = 10 B. m = -10 C. m = -5 D. m = 2 Câu 9: Tìm m trong các giá trị sau để hai hệ và tương đương với nhau. A. m = - 6 B. m = 6 C. m = -1 D. m = 2 Câu 10: Tìm giá trị của m và n để P(x) = (m + 1)x + n đồng thời chia hết cho (x - 1) và (x + 2) A. B. C. D. II. TỰ LUẬN:( 7điểm) Câu 11: Giải các hệ phương trình sau: a) b) Câu 12: Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 240 km đi ngược chiều và gặp nhau sau 2,5 giờ. Tính vận tốc của ôtô và xe máy, biết rằng vận tốc xe máy nhỏ hơn vận tốc ôtô là 20 km/h. Câu 13: Tìm các giá trị của n để nghiệm của hệ phương trình sau là các số dương Họ và tên:………………………………………… KIỂM TRA CHƯƠNG III I- TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm) Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D cho mỗi khẳng định đúng. Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn ? A. 5x2 + 2y = -1 B. 3x = -1 C. 3x – 5y – z = 0 D. + y = 5 Câu 2: Cặp số(1; 2) là nghiệm của phương trình nào sau đây: A. 2x -y = -3 B. 2x + y = 4 C. x - 2y = 5 D. x - 2y = 1 Câu 3: Phương trình: x – 4y = 3 có. A. Vô nghiệm B. Vô số nghiệm C. 1 nghiệm D. 2 nghiệm Câu 4: Phương trình: 2x - y = -3 được biểu diễn dưới dạng đường thẳng nào sau đây? A. y = -3 + 2x B. y = - 2x + 3 C. y = 2x + 3 D. y = 2x -3 Câu 5: Phương trình 2x – 3y = 0 có nghiệm tổng quát là: A. B. C. D. Câu 6: Cặp số nào sau là nghiệm của hệ phương trình ? A. ( 1 ; 2 ) B. (- 2 ; 1 ) C. ( 2 ; 1 ) D.(3; 2) Câu 7: Hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất khi : A. B. C. D. Câu 8: Hệ phương trình vô nghiệm khi : A. m = - 3 B. m = 3 C. m = 6 D. m = - 6 Câu 9: Tìm m trong các giá trị sau để hai hệ và tương đương với nhau. A. m = - 2 B. m = 2 C. m = -4 D. m = 4 Câu 10: Tìm giá trị của m và n để P(x) = (m + 1)x + n đồng thời chia hết cho (x - 1) và (x + 2) A. B. C. D. II. TỰ LUẬN:( 7điểm) Câu 11: Giải các hệ phương trình sau: b) b) Câu 12: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 60 mét, nếu tăng chiều dài 4 mét và giảm chiều rộng 2 mét thì chiều dài gấp 3 lần chiều rộng . Hỏi kích thước khu vườn đó là bao nhiêu ? Câu 13: Tìm các giá trị của m để nghiệm của hệ phương trình sau là các số dương Họ và tên:………………………………………… KIỂM TRA CHƯƠNG III I- TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm) Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D cho mỗi khẳng định đúng. Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn ? A. 5x2 + 2y = -1 B. + y = 5 C. x + y – z = 0 D. 2x = -1 Câu 2: Cặp số(2; 1) là nghiệm của phương trình nào sau đây: A. 2x -y = -3 B. 2x + y = 4 C. x - 2y = 5 D. 2x - y = 3 Câu 3: Phương trình: x – 4y = 3 có. A. 1 nghiệm B. 2 nghiệm C. Vô nghiệm D. Vô số nghiệm Câu 4: Phương trình: 3x - y = -2 được biểu diễn dưới dạng đường thẳng nào sau đây? A. y = -3 + 2x B. y = - 3x + 2 C. y = 3x + 2 D. y = 2x -3 Câu 5: Phương trình 3x – 2y = 0 có nghiệm tổng quát là: A. B. C. D. Câu 6: Cặp số nào sau là nghiệm của hệ phương trình ? A. ( -1 ; 2 ) B. ( 2 ; 1 ) C. ( 1 ; 2 ) D.(-2; 1) Câu 7: Hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất khi : A. B. C. D. Câu 8: Hệ phương trình vô nghiệm khi : A. m = 10 B. m = -10 C. m = -5 D. m = 2 Câu 9: Tìm m trong các giá trị sau để hai hệ và tương đương với nhau. A. m = - 6 B. m = 6 C. m = -1 D. m = 2 Câu 10: Tìm giá trị của m và n để P(x) = (m + 1)x + n đồng thời chia hết cho (x - 1) và (x + 2) A. B. C. D. II. TỰ LUẬN:( 7điểm) Câu 11: Giải các hệ phương trình sau: b) b) Câu 12: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 80 mét, nếu tăng chiều dài 4 mét và giảm chiều rộng 2 mét thì chiều dài gấp 2 lần chiều rộng . Hỏi kích thước khu vườn đó là bao nhiêu ? Câu 13: Tìm các giá trị của n để nghiệm của hệ phương trình sau là các số dương

CHUYÊN ĐỀ TOÁN 9

chuyên đề Thầy Hiếu

Bài thơ: LÃ CHÃ HẠ QUA

Bài thơ ra đời trong khoảnh khắc giao mùa. Mưa, nắng chợt đến rồi chợt đi. Ngoài trời mưa thu từng cơn rơi lã chả, Từng câu chữ của bài hát ' Có phải em mùa thu Hà Nội do ca sĩ Thu Phương trình bày gợi cho tôi một cảm xúc thật đặc biệt!... mặc dù chỉ là na ná thơ, chưa hay nhưng lại là cảm xúc thật của dân Toán khô khan , mong đại gđ Quang Trung thông cảm và đón nhận

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 133

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 213

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 360396