DANH MỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

Báo cáo HĐTNST Môn Văn khối 6,7 kì 2 2017-2018

Thứ ba - 03/04/2018 22:26 | Số lượt xem: 2193
Báo cáo HĐTNST Môn Văn khối 6,7 kì 2 2017-2018

Báo cáo HĐTNST Môn Văn khối 6,7 kì 2 2017-2018

               UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
             TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG
                  Số :   / BCTNST- THCS
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                               Thạch Hạ, ngày  5 tháng  1  năm 2018
 
                                      BÁO CÁO
V/v: Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động “Trải nghiệm sáng tạo – Môn Ngữ văn  khối 6,7 - Chủ đề: “Sân khấu hóa tác phẩm văn học dân gian”  năm học 2017 – 2018.
        
Thực hiện kế hoạch giáo dục TNST năm học 2017- 2018 của Trường THCS Quang                             Trung, kế hoạch TNST của bộ môn Ngữ văn khối 6, 7.
           Sau khi triển khai thực hiện nhóm giáo viên khối 6,7 xin được báo cáo như sau:
   I. Về công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện:
    Theo chỉ đạo của nhà trường, Ban giám hiệu, tổ Văn- Sử- Địa – GDCD và kế hoạch đầu năm về hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Nhóm văn khối 6, 7 triển khai tổ chức hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Sân khấu hóa tác phẩm văn học dân gian” với mục đích thông qua HĐTNST, học sinh được trải nghiệm tham gia hoạt động tập thể ,  HS củng cố và khắc sâu nội dung ý nghĩa những truyện dân gian đã học qua hình thức sân khấu hóa. Biết cách chuyển thể truyện dân gian thành kịch bản sân khấu, bước đầu làm quen với phương pháp học văn theo hướng “trả tác phẩm về  cho học sinh”. Giúp học sinh phát triển một số năng lực: năng lực làm chủ và phát triển bản thân: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo; năng lực xã hội: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác; năng lực công cụ: năng lực sử dụng ngôn ngữ , biểu diễn nghệ thuật: Diễn xuất kịch bản…Thông qua HĐTN học sinh được hình thành các kĩ năng sống: Lựa chọn cách sử dụng văn bản sáng tác kịch bản sáng tạo,  giao tiếp: Trình bày suy nghĩ, ý tưởng, thảo luận, chia sẻ những ý tưởng của cá nhân về kịch bản, thuyết trình, diễn xuất…HS được rèn luyện kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm và thông qua hoạt động trải nghiệm khẳng định được vai trò của bản thân trong hoạt động tập thể..
II. Kết quả cụ thể:
1. Số lượng người tham gia:
- Giáo viên:
1. Đậu Thị Hương Sen
2. Trần Thị Mai Lan
3. Nguyễn Thị Thanh
4. Nguyễn Thị Hoài An
5.Thái Thị Kim Thanh
-  Học sinh: khối 6,7                              
2. Kết quả:
   Các lớp theo phân công đã thực hiện các hoạt động sau:
    Hoạt động 1: Tìm kiếm và xử lí thông tin:
       Hs đọc và tìm hiểu lại những truyện dân gian đã hoc để nắm vững cốt truyện; tìm hiểu trang phục, ngôn ngữ, lối sống của người Việt thời đại Hùng Vương, thời Trung đại... thông qua sách lịch sử 6,7, nguồn Internet, và các nguồn khác
     * Hình thức hoạt động: nhóm học sinh từ 3-5 em, tìm kiếm thông tin trên Internet về chủ đề truyện dân gian Việt Nam
Hs làm việc nhóm với sách giáo khoa, máy tính:
     - Đọc lại các truyện dân gian/sgk Ngữ văn 6 tập 1
     - Lựa chọn truyện dân gian sẽ chuyển thể thành kịch bản sân khấu
     - Tìm hiểu sgk Sử 6,7 và Internet … về trang phục, ngôn ngữ, lối sống của người Việt thời đại Hùng Vương, thời Trung đại:
      + Những bài viết, hình ảnh minh họa về trang phục
      + Cách thức chuyển thể một tác phẩm truyện sang tiểu phẩm kịch và một số hình thức sân khấu khác
      + Ví dụ một vài kịch bản sân khấu
       * HS tìm kiếm và xử lí thông tin và báo cáo sản phẩm:
      - Nhóm trưởng phân công các thành viên trong nhóm lựa chọn tìm kiếm thông tin  trong sgk, trên Intenet theo các từ khóa: trang phục thời Hùng Vương, Phương pháp, Kịch bản sân khấu, Hình thức sân khấu hóa truyện dân gian…
     - Mỗi thành viên trong nhóm trình bày kết quả tìm kiếm theo các từ khóa được phân công.
       Gv Kiểm tra: các phiếu thu thập thông tin, các tư liệu học sinh tìm được
Hướng dẫn hs xây dựng sơ đồ tư duy về các nội dung đã tìm kiếm được liên qua đến hình thức sân khấu hóa truyện dân gian dân gian.
 Hoạt động 2.  Xây dựng ý tưởng cho kịch bản sân khấu chuyển thể từ truyện dân gian
    -  Hoạt động nhóm, trao đổi và trình bày ý tưởng sản phẩm
     - Thống nhất hình thức chuyển thể
     - Xây dựng kịch bản cho một truyện dân gian để biểu diễn trên sân khấu trong khoảng  20 phút: nguyên tác, hình thức chuyển thể, nhân vật, tên tiểu phẩm, dự kiến phân cảnh…
    Nhóm trưởng điều hành xây dựng ý tưởng theo các bước sau:
 Bước 1: Thống nhất hình thức chuyển thể: lựa chọn nguyên tác chuyển thể, hình thức chuyển thể sát hay không sát với nguyên tác, đặt tên tiểu phẩm.
Bước 2: Thống nhất kịch bản chuyển thể:
 - Dự kiến số  lượng nhân vật, nhân vật chính, nhân vật phụ, tên nhân vật
 - Phân cảnh cho kịch bản
  GV  nêu một số câu hỏi phản biện, nhận xét, tư vấn cho ý tưởng kịch bản của từng nhóm. Đảm bảo sự đa dạng, không trùng lặp về ý tưởng.
  - Tại sao nhóm lại chọn truyện này để chuyển thể kịch bản
  - Tiểu phẩm có những nhân vật nào? Tại sao lại them, bớt nhân vật so với nguyên tác?  Thông điệp mà nhóm muốn truyền tới mọi người qua tiểu phẩm là gì?
    Hoạt động 3: Sáng tác kịch bản chuyển thể
   *Hình thức hoạt động nhóm:
    Hoạt động nhóm, trao đổi và sáng tác kịch bản
  -  Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong nhóm
Các thành viên trong từng nhóm chủ động thực hiện nhiệm vụ sáng tác theo phân cảnh được phân công
   - Cả nhóm ghép các phân cảnh, chỉnh sửa thống nhất thành kịch bản hoàn chỉnh.
Hoạt động 3:
                        Lựa chọn kịch bản và luyện tập:
- Các khối lớp đã lựa chọn được các kịch bản và phân công luyện tập như sau:
1. Lớp 6A, 6B:
                            Sơn Tinh, Thủy Tinh, Tấm Cám
2. Lớp 6D, 6C:
                            Thầy bói xem voi
3. 7D:
                           Ếch ngồi đay giếng
4. 7B, 7A:
                            Hát chéo Quan Âm Thị Kính
5. 7C:                   Hát ví dặm
Hoạt động 4. Tổ chức câu lạc bộ:
- Thời gian tổ chức: chiều ngày 25/12/2017
- Thành phần: Khách mời; GV văn khối 6,7; HS khối 6,7
- Đạo cụ: Loa máy, trang phục
- Dẫn chương trình: Trương Thị Trình Anh: 6A.
- Tổ chức biễu diễn các tiết mục đã chuẩn bị gồm:
+ Kịch “Thầy bói xem voi”; Ếch ngồi đáy giếng, Sơn Tinh, Thủy Tinh; Tấm Cám
+ Hát chèo: Quan Âm Thị Kính
+ Hát ví dặm
Hoạt động 5: Viết bài thu hoạch:
- Kết quả:
+ Giỏi: 40%
 + Khá: 50%;
+ TB: 10%;
+ Yếu, Kém: 0
Sau đây là một số hình ảnh của buổi trải nghiệm:
  

 
          
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

      
 
 
 
   III. Bài học kinh nghiệm:
        Văn học là nhân học. Những giá trị của văn học phải đi vào cuộc sống, biến thành hành động cụ thể. Lúc đó, văn học mới làm tròn sứ mệnh của mình. HĐTNST chính là một cầu nối để văn học luôn là cây đời mãi mãi xanh tươi.
        Đặc điểm nổi bật của HĐTNST là coi trọng các hoạt động thực tiễn mang tính tự chủ của học sinh. Vì vậy, khi thiết kế HĐTNST, giáo viên cần chú ý tạo điều kiện để học sinh phải là người được chủ động tham gia vào tất cả các khâu của quá trình hoạt động. Các hình thức tổ chức HĐTNST cần được nghiên cứu kỹ lưỡng sao cho phù hợp với nội dung chủ đề, vừa sức với học sinh. Trên đây là một số hình thức hoạt độngHĐTNST cho chủ đề: “Sân khấu hóa tuyện dân gian”, giáo viên có thể sáng tạo thêm những hình thức phù hợp để tổ chức đạt hiệu quả cao nhất cho hoạt động giáo dục của mình, đáp ứng nhu cầu và mục tiêu giáo dục đặt ra.
        Trong kế hoạch dạy học nhà trường cần quan tâm hơn nữa và tạo điều kiện kinh phí để tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm
      Trên đây là báo cáo kết quả về việc tổ chức cho HS tham gia hoạt động: Trải nghiệm sáng tạo chủ đề - “ Sân khấu hóa tác phẩm văn học dân gian” khối 6,7  trường THCS Quang Trung, năm học 2017 – 2018.
                                                                                  Người viết báo cáo:
                                                                                     
 
                                                                       
                                                                                                                           
                                                      Đậu Thị Hương Sen

Tác giả bài viết: Hương Sen

Nguồn tin: Nhóm văn 6

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 4

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 3


Hôm nayHôm nay : 269

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8332

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 230437